Huisregels

Thermen 1001 heeft een aantal huisregels die voor U als voor ons van belang zijn.
 • Tijdens uw bezoek is het dragen van badkleding verplicht.
 • Erotische handelingen zijn niet toegestaan.
 • Leeftijdgrens is vanaf 12 jaar.
 • Uw persoonlijke eigendom kunt U opbergen in de kluisjes. Thermen 1001 stelt zich niet aansprakelijk voor verloren voorwerpen of beschadiging aan uw eigendom.
 • Bij vernieling van eigendommen van Thermen 1001 of een derde persoon bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Tevens doen wij van deze vernieling(en) altijd aangifte bij de politie.
 • Het is verboden eigendommen van Thermen 1001 mee te nemen buiten het gebouw.
 • Tijdens het bezoek aan Thermen 1001 is het niet toegestaan om meegebrachte etens- drinkwaren te nuttigen.
 • Bezoekers met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten kunnen wij uit hygiënisch oogpunt helaas niet toelaten.
 • Vanuit hygiënisch oogpunt is het scheren van de lichaamsbeharing niet toegestaan in de hammam.
 • Gelieve bij het verlaten van de badruimte, de plek waar u heeft gezeten schoon achter te laten.
 • Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels van Thermen 1001 ontzeggen wij de toegang.
 • Bij verhindering van een gereserveerde behandeling of arrangement, dient men dit minimaal 48 uur van te voren aan te geven. Bij niet tijdige annulering zijn wij helaas genoodzaakt de kosten van de behandeling of arrangement in rekening te brengen.